รูป
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
ที่อยู่:
เลขที่ 1 ซอย 9 ถนนชมฐีระเวช ตำบลตะพานหิน
ตะพานหิน
พิจิตร
66110
ไทย
โทรศัพท์:
056-621355
โทรสาร:
056-621154
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก
ข้อมูลอื่นๆ:

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช