หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้
***
วันที่จัดความรู้ หัวข้อเรียนรู้
 
หน่วยงานที่ขอ
 
จำนวนชั่วโมง
ที่อนุมัติ
เพิ่มเติม
31 ม.ค. 2565 การป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด   งานผ่าตัด 0.0  
28 ธ.ค. 2564 การเปลี่ยนแปลงความตึงตัวของเส้นประสาทหลังการคล้ายกล้ามเนื้อ Pectoral ในผุ้มีผล ULNT 1 เป็นบวก   งานกายภาพบำบัด 2.0  
24 ธ.ค. 2564 การตรวจความตึงตัวของเส้นประสาทรยางค์แขน   งานกายภาพบำบัด 2.0  
23 ธ.ค. 2564 ข้อเข่าเสื่อมควรออกกำลังกายอย่างไร   งานกายภาพบำบัด 2.0  
21 ธ.ค. 2564 รากฟัน และการแคะรากฟัน   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1.0  
21 ธ.ค. 2564 Prescribing Dental Radiographs for pediatric Patients   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1.0  
21 ธ.ค. 2564 Oral Potentially Malignant Disorders   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1.0  
21 ธ.ค. 2564 การถ่ายภาพรังสีในช่องปากโดยการใช้ XCP   ฝ่ายทันตสาธารณสุข 1.0  
21 ธ.ค. 2564 การประเมินและบำบัดฟื้นฟูภาวะการกลืนลำบากเบื้องต้น   งานกายภาพบำบัด 2.0  
15 ธ.ค. 2564 การพยาบาลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัด   งานผ่าตัด 2.0  
หัวข้อและชั่วโมงที่ได้รับอนุมัติการเรียนรู้