ห้องประชุมมุกมณีสอนนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องระบบคุณภาพโรงพยาบาล โดย ทพญ. พิมพา
ตั้งแต่  29 ก.ย. 2565   เวลา 13.00 น.
ถึง      29 ก.ย. 2565   เวลา 16.30 น.
ห้องประชุมมรกตงานมุทิตาจิต
ตั้งแต่  23 ก.ย. 2565   เวลา 12.00 น.
ถึง      23 ก.ย. 2565   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมมรกตประชุมคืนข้อมูล อ.ตะพานหิน
ตั้งแต่  19 ก.ย. 2565   เวลา 08.30 น.
ถึง      19 ก.ย. 2565   เวลา 14.30 น.
ห้องประชุมมรกตสหกรณสัญจร
ตั้งแต่  16 ก.ย. 2565   เวลา 13.00 น.
ถึง      16 ก.ย. 2565   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมมุกมณีประชุมวิชาการ ZOOM Palliative Care
ตั้งแต่  15 ก.ย. 2565   เวลา 08.30 น.
ถึง      15 ก.ย. 2565   เวลา 16.30 น.
  
(ทั้งหมด 1063 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา