โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัวในทุกโอกาส (No Gift Policy) ขอให้แสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร อวยพรผ่านสื่อสังคมออนไลน์ หรือทำกิจกรรมผ่านจิตอาสาแทน

ห้องประชุมเพชรงามประชุม PCT Ped
ตั้งแต่  6 ธ.ค. 2565   เวลา 13.30 น.
ถึง      6 ธ.ค. 2565   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามปรึกษางาน
ตั้งแต่  2 ธ.ค. 2565   เวลา 13.00 น.
ถึง      2 ธ.ค. 2565   เวลา 16.00 น.
ห้องประชุมมุกมณีประชุม คกก.PCT
ตั้งแต่  1 ธ.ค. 2565   เวลา 14.00 น.
ถึง      1 ธ.ค. 2565   เวลา 17.00 น.
ห้องประชุมเพชรงามเตรียมแผนอัคคีภัย
ตั้งแต่  1 ธ.ค. 2565   เวลา 13.00 น.
ถึง      1 ธ.ค. 2565   เวลา 17.00 น.
ห้องประชุมอื่นๆ(นอกสถานที่)ประชุมวิชาการประจำเดือน พย.65
ตั้งแต่  28 พ.ย. 2565   เวลา 15.00 น.
ถึง      28 พ.ย. 2565   เวลา 16.25 น.
  
(ทั้งหมด 1063 เรื่อง)...เพิ่มเติม
กิจกรรมของโรงพยาบาลที่ผู้เข้าร่วม สามารถเขียนชั่วโมงร่วมกิจกรรมในสมุดเล่มเขียวได้
จิตอาสา